SoB

School of Biotech

SBE

School of Business Administration & Economics

SOE

School of Engineering

SHL

School of Humanities & Languages

SOM

School of Medicine

School of Biotech

Student ID Student name Adviser
1300051 Nguyễn Bích Ngọc Hương Tạ Văn Quang
1300055 Nguyễn Trần Ngọc Liên Nguyễn Đình Trường
1300065 Nguyễn Thị Thùy Nhung Nguyễn Đình Trường
1300069 Lâm Chí Thiện Nguyễn Đình Trường
1300072 Võ Thị Thùy Trang Nguyễn Đình Trường
1400003 Võ Duy Cẩm Bình Nguyễn Đình Trường
1400005 Trần Nguyên Phương Linh Tạ Văn Quang
1400040 Trần Huỳnh Đông Hân Tạ Văn Quang
1400042 Đỗ Hồng Đức Tạ Văn Quang
1400131 Lê Lưu Thủy Tiên Tạ Văn Quang
1517001 LÊ TÂM VY Nguyễn Đình Trường
1517004 ĐẶNG THỊ KIM PHƯƠNG Nguyễn Đình Trường
1517008 BÙI QUỐC VŨ Tạ Văn Quang
1517010 NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG LÂN Tạ Văn Quang
1517014 NGUYỄN THẾ ANH Tạ Văn Quang
1705002 Huỳnh Thị Mỹ Hanh Nguyễn Đình Trường
1705004 Đỗ Chung Dinh Nguyễn Đình Trường
1705006 Kent David Inihao Juen Nguyễn Đình Trường

School of Business Administration & Economics

Student ID Student name Adviser
1200007 Nguyễn Đăng Khoa Nguyễn Thu Trang
1200014 Phạm Thị Yến Ngọc Nguyễn Thu Trang
1200017 Võ Thị Hoài Thương Nguyễn Thu Trang
1200019 Nguyễn Trần Phương Trâm Nguyễn Thu Trang
1300046 Phạm Thị Mỹ Duyên Nguyễn Thu Trang
1300047 Phan Thị Mỹ Duyên Nguyễn Thu Trang
1300048 Đặng Hoàng Giang Nguyễn Thu Trang
1300060 Nguyễn Thị Cát Ngọc Nguyễn Thu Trang
1300066 Nguyễn Thanh Nhung Nguyễn Thu Trang
1300068 Võ Chí Thanh Nguyễn Thu Trang
1300071 Huỳnh Châu Bảo Trân Nguyễn Thu Trang
1300073 Trần Thị Huyền Trang Nguyễn Thu Trang
1400002 Đinh Nhựt Nam Nguyễn Thu Trang
1400016 Ngô Quang Phượng Các Nguyễn Thu Trang
1400024 Lưu Thanh Phú Nguyễn Thu Trang
1400070 Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Thu Trang
1400119 Văn Trọng Nhân Nguyễn Thu Trang
1701002 Phạm Trần Diễm Uyen Nguyễn Thu Trang
1701005 Hồ Ngọc Dung Nguyễn Thu Trang
1701007 Nguyễn Văn Chieu Nguyễn Thu Trang
1701009 Trần Minh Lai Nguyễn Thu Trang
1701015 Võ Thị Ngọc Mai Nguyễn Thu Trang
1701016 Trần Duy Khan Nguyễn Thu Trang
1701027 Ngô Thị Thanh Truc Nguyễn Thu Trang
1701029 Nguyễn Thị Trúc Anh Nguyễn Thu Trang
1701031 Võ Lê Trung Hau Nguyễn Thu Trang

School of Engineering

Student ID Student name Adviser
1300062 Ngô Hoàng Nhân Trần Duy Hiến
1300070 Lạc Võ Đại Thương Trần Duy Hiến
1400091 Trương Thị Mỹ Hoa Trần Duy Hiến
1702001 Dương Huy Khôi Cao Tiến Dũng
1702002 Phạm Thái Điền Cao Tiến Dũng
1702005 Hồ Thiện Lạc Cao Tiến Dũng

 

School of Humanities & Languages

Student ID
Student name
Adviser
Advider phone
Adviser Email
1511001 CHÂU NHẬT HUỲNH Peter Huynh nhon.dang@ttu.edu.vn
1703001 Đinh Thảo Ngân Isaac Smith 01653284834 isaac.smith@ttu.edu.vn
1703002 Trần Thị Thủy Tiên Peter Huynh peter.huynh@ttu.edu.vn
1703004 Cao Bảo Thy Đang Thanh Nhơn 01264294480 peter.huynh@ttu.edu.vn
1703006 Lê Thị Mỹ Hằng Đang Thanh Nhơn 01264294480 peter.huynh@ttu.edu.vn
1703009 Nguyễn Kim Vẹn Đang Thanh Nhơn 01264294480 peter.huynh@ttu.edu.vn
1703012 Lê Quang Danh Đang Thanh Nhơn 01264294480 nhon.dang@ttu.edu.vn
1703013 Đỗ Ngọc Bích Peter Huynh peter.huynh@ttu.edu.vn

School of Medicine

Student ID
Student name
Adviser
Advider phone
Adviser Email
1300004 Trần Hửu Lộc Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300007 Hoàng Quốc Bảo Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300008 Lê Hoàng Đức Toàn Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300010 Trần Triển Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300011 Huỳnh Thị Thu Trúc Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300014 Nguyễn Hoàng Phi Yến Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300015 Lê Hoàng Đạt Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300017 Vũ Mạnh Dũng Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300018 Nguyễn Bùi Thùy Dương Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300019 Trần Thanh Duy Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300021 Nguyễn Thị Linh Hương Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300022 Ngô Phạm Gia Huy Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300023 Huỳnh An Khang Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300026 Hoàng Phan Nhật Minh Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300027 Nguyễn Thị Kim Ngân Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300032 Phạm Nguyễn Ngọc Phú Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300034 Nguyễn Hồng Quân Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300035 Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300038 Đinh Trần Xuân Trường Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300041 Lê Thanh Tuyền Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1300042 Võ Minh Việt Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1400007 Vũ Trí Lộc Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400013 Đỗ Hoàng Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400015 Hoàng Ngọc Kiên Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400017 Lê Nhân Tâm Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400018 Nguyễn Trần Phương Uyên Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400020 Trần Gia Huy Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400023 Nguyễn Phúc Khang Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400025 Đào Gia Thịnh Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400030 Đặng Thị Thu Hạnh Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400032 Trần Thị Cẩm Tú Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400033 Bùi Mai Thủy Tiên Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400035 Trần Trọng Nhân Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400036 Huỳnh Nên Thơ Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400037 Đặng Ngọc Phúc Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400039 Nguyễn Phạm Trọng Nhân Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400041 Viên Bạch Lan Châu Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400050 Nguyễn Văn Lành Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400056 Trương Thành Nam Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400059 Nguyễn Phương Trang Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400061 Lâm Hoàng Phúc Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400062 Lê Nguyễn Tường Vy Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400063 Lưu Thị Phương Thủy Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400064 Âu Nguyễn Tiến Phát Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400065 Đinh Quang Minh Trí Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400066 Truyện Thiện Tấn Trí Tài Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400067 Tất Ân Hy Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400071 Vũ Thị Nguyệt Hằng Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400072 Nguyễn Thanh Tùng Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400073 Đinh Tấn Quỳnh Thy Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400076 Phan Khánh Mỹ Linh Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400079 Phạm Hồng Gia Hy Trịnh Ái Nhi 0909626757 nhi.trinh@ttu.edu.vn
1400080 Đặng Dư Phúc Lộc Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1400081 Nguyễn Lâm Duy Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400086 Nguyễn Thị Thế Trinh Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400088 Lương Lai Quang Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400089 Nguyễn Trọng Kim Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400093 Nguyễn Thị Phương Nhi Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400100 Phạm Thế Hải Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400103 Nguyễn Cẩm Linh Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400104 Nguyễn Trần Kiên An Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400110 Nguyễn Quang Nhật Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400111 Trần Duy Nhật Quang Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400112 Phan Trường Hải Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400113 Võ Bình Minh Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400114 Lâm Hồng Đức Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400116 Lê Trần Anh Quốc Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400124 Lê Bảo Huy Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400125 Trần Võ Thuỳ Nhi Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400127 Huỳnh Nguyên Thuận Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400132 Nguyễn Tuấn Nghĩa Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400133 Võ Nguyễn Trúc Phương Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400134 Mai Quang Minh Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400136 Nguyễn Thảo Chi Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400138 Nguyễn Phước Bảo Huy Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400146 Đỗ Duy Anh Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400149 Lê Thị Thùy Linh Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400150 Nguyễn Thị Bảo Liên Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400151 Phạm Minh Trí Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400153 Nguyễn Văn Việt Thắng Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1400154 Phạm Hồng Gia Nguyên Trần Quỳnh Lãm 0936095009 lam.tran@ttu.edu.vn
1400157 Trần Phúc Thịnh Đặng Bích Thảo 0962212343 thao.dang@ttu.edu.vn
1515001 Thái Bá Anh Minh Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515003 Nguyễn Trung Nguyên Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1515006 Nguyễn Phước Lộc Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515011 Lương Ngọc Tuyết Nhi Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515014 Nguyễn Bá Minh Thảo Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515015 Hoàng Đỗ Anh Thư Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515018 Lương Ngọc Thạch Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515020 Lê Thanh Phong Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515026 Lưu Tường Vy Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515029 Trần Viết Thanh Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515030 Bùi Bình Long Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515034 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515035 Âu Cẩm Uyên Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515039 Nguyễn Trần Khoa Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515042 Phạm Lê Huy Hoàng Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515043 Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515047 Dương Phúc Hải Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515052 Bùi Phạm Thái Hòa Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515053 Huỳnh Thị Xuân Diệu Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515055 Nguyễn Ngọc Huyền Vy Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515056 Trần Thị Phương Thủy Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515059 La Hồ Trúc Anh Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515060 Vũ Đinh Kim Ngân Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515061 Nguyễn Hồng Hà Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515062 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515063 Nguyễn Thanh Hoàng Trực Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515066 Lê Nguyễn Triệu Vĩ Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515067 Phạm Anh Quân Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515072 Nguyễn Hứa Quang Phúc Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515075 Dương Trâm Anh Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515077 Hoàng Lê Phương Hồng Ngọc Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515078 Văn Nguyễn Hồng Phương Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515080 Lê Trần Thái Huy Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515081 Nguyễn Nhật Tài Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515083 Huỳnh Thị Phương Trang Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515084 Nguyễn Trần Bá Đạt Nguyễn Đình Huấn 0906743174 huan.nguyen@ttu.edu.vn
1515085 Trần Minh Phương Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515090 Nguyễn Cao Thiệu Khánh Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515091 Nguyễn Thị Thanh Thanh Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515094 Nguyễn Phúc Hậu Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515095 Nguyễn Vương Thanh Duy Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515096 Nguyễn Xuân Mạnh Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515097 Lê Quốc Thắng Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515099 Tô Quang Luật Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515102 Lê Minh Khoa Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515103 Huỳnh Đặng Thành Phương Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515104 Lê Thị Ngọc Nhung Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515107 Trần Tại Phương Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515108 Nguyễn Thị Kim Dung Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515109 Đoàn Minh Nhật Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515110 Nguyễn Trần Minh Anh Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515112 Châu Nhật Linh Đan Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515113 Phan Nguyễn Minh Trí Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515114 Trương Quang Tâm Huy Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515116 Nguyễn Minh Bảo Khánh Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515119 Hồ Đắc Phúc Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515120 Nguyễn Minh Trí Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515122 Lê Chí Thắng Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1515123 Nguyễn Thị Thảo Như Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515124 Nguyễn Hải Sơn Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515125 Nguyễn Thành Luân Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515127 Đoàn Nguyễn Nhật Trọng Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515129 Nguyễn Tiến Vượng Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515130 Tôn Thất Hùng Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515134 Trần Đức Tiến Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515135 Trương Triển Khang Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515136 Nguyễn Triệu Phú Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515138 Nguyễn Minh Trí Nhân Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515139 Huỳnh Thị Minh Ngọc Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515141 Ngô Ngọc Lê Uyên Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515145 Nguyễn Thụy Đông Nghi Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515146 Nguyễn Ngọc Xuân Dinh Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515148 Trần Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515151 Bạch Minh Quang Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515152 Nguyễn Minh Nguyên Phương Nguyễn Thị Xuân Thảo 01264823014 xuanthao.nguyen@ttu.edu.vn
1515154 Vũ Hà Thuỳ Vy Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515157 Trương Trung Đức Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515161 Lương Minh Thiện Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515163 Vũ Ngọc Phương Thảo Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515164 Đoàn Thục Đoan Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515165 Đào Ngân Anh Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515168 Trần Duy Nam Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515169 Trần Quốc Thảo Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515171 Nguyễn Trọng Nhân Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515176 Hạ Diệp Bích Trâm Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515177 Vũ Thị Thanh Mai Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515182 Lê Nguyễn Hiếu Hạnh Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515184 Nguyễn Sĩ Tuấn Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515185 Phan Lê Ngọc Ngân Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515186 Trần Vũ Uyên Minh Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515187 Nguyễn Hứa Hoàng Quân Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515189 Lương Thành Phước Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515196 Dương Huỳnh Mai Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515197 Nguyễn Thị Kiều My Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515198 Nguyễn Nam Trúc Linh Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515199 Tống Minh Trí Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515202 Trần Ngọc Minh Châu Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515204 Nguyễn Nhật Bảo Anh Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515206 Phan Tạ Thục Duyên Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515211 Võ Bình Giao Hân Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515219 Phạm Văn Long Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515221 Phan Lê Hiệp Thuận Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1515222 Trần Huy Bảo Khánh Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515225 Phạm Phương Linh Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515226 Nguyễn Duy Khang Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515232 Nguyễn Thị Hồng Nhung Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515238 Lê Phủ Kinh Quốc Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515239 Phạm Thị Xuân Mai Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515240 Võ Anh Thy Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515241 Nguyễn Hải Đăng Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1515242 Trần Thị Tuyết Vân Phan Thị Ngọc Lời 01695094967 loi.phan@ttu.edu.vn
1604002 Lê Vũ Quân Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604009 Trần Thị Chi Dung Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604013 Bì Duy Tân Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604014 Vũ Duy Tân Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604030 Lê Đình Khôi Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604031 Lê Hồng Vân Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604033 Trương Hoàng Bảo Kim Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604034 Trần Phương Ngọc Minh Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604035 Nguyễn Hữu Lâm Trinh Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604036 Vũ Minh Cường Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604037 Huỳnh Quốc Tuấn Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604042 Nguyễn Đặng Thế Vinh Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604044 Lê Đặng Mai Anh Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604045 Phạm Công Danh Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604046 Nguyễn Đức Thịnh Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604047 Nguyễn Tường Vân Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604048 Nguyễn Hồng Ngọc Duyên Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604049 Võ Gia Nghi Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604050 Huỳnh Quốc Quân Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604053 Trần Tuấn Duy Thanh Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604055 Xà Ngọc Trúc Đào Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604056 Nguyễn Tú Trinh Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604057 Nguyễn Hoàng Nguyên Phương Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604058 Bùi Ngọc Thảo Tiên Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604059 Nguyễn Tuấn Hoàng Duy Đoàn Văn Khánh 0985952004 khanh.doan@ttu.edu.vn
1604062 Nguyễn Nhật Khánh Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604063 Bùi Cao Vinh Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604064 Nguyễn Trọng Hoàng Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604066 Lý Ngọc Tường Vi Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604068 Bùi Phú Thành Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604071 Nguyễn Thuỵ Đan Anh Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604072 Trần Huỳnh Thu Dung Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604073 Nguyễn Bảo Minh Như Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604076 Trần Đức Tài Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604077 Phan Vũ Khánh Vân Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604078 Võ Diệu Hoà Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604079 Lê Phạm Huyền Trang Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604080 Lê Hoàng Bách Khoa Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604081 Lê Trần Quỳnh Phương Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604082 Nguyễn Hoàng Kim Long Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604083 Đào Thanh Uyên Như Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604085 Nguyễn Bảo Trân Châu Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604086 Phạm Thị Thúy Vy Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604087 Nguyễn Thế Duy Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604088 Nguyễn Thế Anh Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604092 Hồng Vĩnh Thuỵ Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604095 Nguyễn Thiện Khang Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604097 Võ Nguyễn Anh Hiển Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604098 Ngô Thị Thuỷ Tiên Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604100 Hồ Minh Triết Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604101 Nguyễn Huy Hoàng Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604106 Nguyễn Bá Phúc Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604110 Vương Hồng Ngọc Trần Phước Hồng Nhân 0987788163 nhan.tran@ttu.edu.vn
1604113 Cát Hoàng Anh Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604115 Lê Hoàng Nhật Nguyên Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604118 Võ Hồng Lan Phương Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604119 Nguyễn Thị Thúy Phưong Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604120 Lê Ngọc Quế Mai Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604122 Lê Nguyễn Đăng Khoa Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604130 Nguyễn Bùi Minh Thư Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604132 Nguyễn Bảo Phương Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604134 Lâm Mai Phương Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604135 Dương Danh Nguyên Hiền Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604140 Bùi Tấn Sang Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604144 Nguyễn Phạm Thanh Thi Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604147 Đỗ Bảo Minh Châu Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604153 Nguyễn Ngọc Phương Thanh Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604154 Tống Xuân Huy Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604158 Hồ Quốc Việt Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604164 Đặng Lệ Quân Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604166 Nguyễn Thanh Tú Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604168 Lê Hoàng Khang Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604169 Đỗ Hữu Phúc Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604177 Lê Diệu Anh Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604179 Phạm Nguyễn Bảo Trân Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604180 Nguyễn Đào Anh Khoa Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604182 Nguyễn Trí Sĩ Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604183 Lê Nguyễn Minh Quân Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604184 Lâm Ngọc Phương Uyên Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1604185 Ou Tường Vy Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1704005 Nguyễn Thanh Huy Nguyễn Văn Linh 0907095150 linh.nguyen@ttu.edu.vn
1704010 Đặng Vũ Quốc Anh Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704012 Lương Nguyễn Duy An Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704013 Lê Nguyễn Tiến Vinh Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704014 Nguyễn Minh Nguyệt Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704020 Phạm Khôi Nguyên Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704022 Cát Huy Anh Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704024 Hồ Thành Bảo Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704025 Giảng Phi Du Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704026 Dương Quốc Tuấn Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704028 Trần Ngọc Xuân Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704032 Phạm Thị Thanh Nhàn Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704033 Nguyễn Triệu Doanh Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704035 Lâm Ngọc Thảo Anh Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704036 Nguyễn Tuyến Thanh Phong Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704037 Trần Thị Thùy Liên Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704038 Nguyễn Thanh An Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704041 Nguyễn Ngọc Huyền Trân Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704042 Trương Thị Kiều Xuân Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704043 Nguyễn Ái Phi Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704044 Phạm Tiến Hưng Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704045 Lương Hoàng Vinh Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704046 Nguyễn Khánh Toàn Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704047 Phạm Ngọc Thạch Thạch Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn
1704048 Lê Thị Thanh Hằng Trần Thị Bích Thủy 0908500412 thuy.tran@ttu.edu.vn